تاریخ‌ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات 15 اسفند 98
اعلام نتایج داوری 15 روز پس از ارسال مقالات
آخرین مهلت ثبت نام 7 فروردین 99
تاریخ برکزاری کنگره 27-28 فروردین 99