تعرفه ثبت نام در کنگره

ضمن تشکر از تمامی اساتید گرامی، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم بابت انتخاب کنگره ملی معماری و عمران شهری جهت ترویج مقالات علمی فرایند زیر جهت ثبت‌نام و پذیرش نهایی مقالات به اطلاع عزیزان می‌رساند:

 1. یکی از نویسندگان محترم مقاله را در سایت کنگره ثبت نماید (ثبت مقالات به صورت رایگان می‌باشد).
 2. پس از پذیرش مقاله هزینه دریافت خواهد شد.

تذکر: متقاضیان حضور در کنگره بایستی هزینه مربوطه را در موقع ثبت‌نام پرداخت نمایند.

در راستای همکاری و تسریع در اعلام نتیجه داوری، پژوهشگران و محققانی که خواهان داوری زودتر از موعد مقالات خود می‌باشند بایستی آیکون مربوط به داوری زودهنگام را در قسمت مربوط به ثبت مقاله انتخاب نمایند. شایان ذکر است داوری در مدت یک هفته انجام خواهد شد. در صورت پذیرش مقاله، نسبت به پرداخت هزینه مربوطه می‌بایست اقدام نمایید.

در صورت بروز هرگونه سؤالی می‌توانید با دبیرخانه کنگره تماس حاصل نمایید.


مقاله دهندگان غیر حضوری :

ویژه دانشجویان و اساتید هیئت علمی: 150,000 تومان

ثبت ‌نام کنندگان آزاد: 200,000 تومان

هزینه ثبت‌نام غیر حضوری شامل موارد زیر می‌باشد:

 • داوری مقاله
 • دریافت گواهینامه پذیرش اصلی کنگره به تفکیک و به تعداد نویسندگان (ارسال از طریق پست سفارشی و 15 روز پس از برگزاری کنگره)
 • ایمیل گواهینامه موقت (ویژه پژوهشگرانی که نیاز سریع به داوری مقاله خود دارند)
 • دریافت لوح فشرده مقالات کامل کنگره (Full Papers)
 • دریافت لوح فشرده چکیده مقالات (E-book – Abstract)
 • دریافت هدایای اسپانسر کنگره

مقاله دهندگان حضوری :

ویژه دانشجویان و اساتید هیئت علمی: 200,000 تومان

ثبت ‌نام کنندگان آزاد: 250,000 تومان

هزینه ثبت‌نام حضوری شامل موارد زیر می‌باشد:

 • داوری مقاله
 • صدور کارت ورود به کنگره
 • ارائه مقالات به انتخاب کمیته علمی
 • دریافت گواهینامه پذیرش اصلی کنگره به تفکیک و به تعداد نویسندگان (ارسال از طریق پست سفارشی و 15 روز پس از برگزاری کنگره)
 • ایمیل گواهینامه موقت (ویژه پژوهشگرانی که نیاز سریع به داوری مقاله خود دارند)
 • دریافت گواهینامه حضور در کنگره
 • دریافت لوح فشرده مقالات کامل کنگره (Full Papers)
 • دریافت لوح فشرده چکیده مقالات (E-book– Abstract)
 • دریافت پکیج کنگره که شامل کیف، کنداکتور کنگره، خودکار، دفترچه یادداشت می‌باشد
 • پذیرایی بین جلسات و ناهار
 • دریافت هدایای اسپانسر کنگره

ثبت ‌نام بدون مقاله:

همه شرکت کنندگان: 120,000 تومان

هزینه ثبت ‌نام بدون مقاله کنگره شامل موارد زیر می‌باشد:

 • صدور کارت ورود به کنگره
 • حضور در پانل های تخصصی و استفاده از سخنرانی ها
 • دریافت گواهینامه حضور در کنگره
 • دریافت لوح فشرده مقالات کامل کنگره (Full Papers)
 • دریافت لوح فشرده چکیده مقالات (E-book – Abstract)
 • دریافت پکیج کنگره که شامل کیف، کنداکتور کنگره، خودکار، دفترچه یادداشت می باشد
 • پذیرایی بین جلسات و ناهار

هزینه هر مقاله اضافه به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 100 هزار تومان می‌باشد. همچنین هزینه هر گواهی مازاد 30 هزار تومان می‌باشد.


ثبت ‌نام در کارگاههای تمدید پروانه نظام مهندسی:

ویژه دانشجویان و اساتید هیئت علمی: 100,000 تومان

ثبت ‌نام کنندگان آزاد: 100,000 تومان

هزینه ثبت ‌نام در کارگاههای تمدید پروانه نظام مهندسی شامل موارد زیر می‌باشد:

 • صدور کارت ورود به کنگره
 • حضور در پانل های تخصصی و استفاده از سخنرانی ها
 • دریافت گواهی تمدید پروانه نظام مهندسی
 • پذیرایی بین جلسات