حامیان کنگره

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
دانشگاه صنعتی سجاد
مؤسسسه آموزش عالی سلمان
مؤسسسه آموزش عالی آل طه
مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

فرمانداری تربت جام

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

انجمن صنفی کارفرمایی متخصصین مکانیک خاک ، پی و بتن خراسان رضوی
شرکت شیشه آذرمینا جام
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا تربت جام
دفتر تولیت مزار شیخ الاسلام احمد جامی