داوری زود هنگام مقالات و صدور گواهی موقت

 

 

دبیرخانه دومین کنگره ملی معماری و عمران شهری آمادگی دارد به پژوهشگرانی که مایل به دریافت گواهی پذیرش مقاله، پیش از برگزاری کنگره هستند، مدارک لازم را صادر و ارسال نماید.

بدین منظور، لازم است تا پژوهشگران پس از بارگذاری فایل کامل مقاله، درخواست خود را مبنی بر داوری زود هنگام و دریافت گواهی پیش از برگزاری، از طریق تماس با دبیرخانه اعلام نمایند.

نکته: گواهینامه های اصلی پذیرش مقاله با درج هولوگرام امنیتی و کد اختصاصی اصالت مقاله خواهد بود و پس از برگزاری کنگره برای پژوهشگران ارسال می گردد.