دریافت فایل های نمونه (Template) جهت ارسال مقالات

از مشارکت کنندگان گرامی دعوت می گردد به جهت همسان سازی مقالات ارسالی از لحاظ طراحی و قالب، فایل های نمونه (Template) را از اینجا دریافت کرده و مقالات خود را منطبق با آن آماده و ارسال نمایند.

از همکاری صمیمانه ی شما سپاسگزاریم.