مهندسی عمران

 

مهندسی عمران:

 • مهندسی سازه
 • سازه‌های غیر ساختمانی و صنعتی
 • مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
 • توسعه شهری و بکارگیری مصالح بومی و نوین در سازه‌ها
 • مهندسی ساختمان
 • مهندسی تخریب
 • مهندسی مدیریت ساخت
 • تحلیل و نوآوری در طراحی سازه‌های بتنی و فولادی
 • بهسازی سیستم شریان‌های حیاتی، بناها و پل‌ها
 • هماهنگی شکلی سازه و معماری
 • تکنولوژی بتن
 • مهندسی زلزله
 • اثر زلزله بر سازه‌های فضاکار، سازه‌های بنایی و سازه‌های ویژه
 • دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه‌ای
 • کاربرد فناوری‌های نوین (جداگر‌های لرزه‌ای ، میراگرها و …) در بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها
 • عیب یابی لرزه‌ای سازه‌ها و روش‌های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها
 • مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر آتش و بیان رویکردهای معماری
 • مهندسی آب و مدیریت منابع آب
 • مهندسی سازه‌های هیدرولیکی
 • مهندسی سازه‌های دریایی
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • مهندسی تونل
 • مهندسی نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
 • مهندسی راه و ترابری، حمل و نقل و ترافیک
 • مهندسی محیط زیست
 • روش‌های عددی در مهندسی عمران
 • ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
 • اخلاق، چالش‌ها و ارزش‌ها در مهندسی عمران

مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:

 • شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
 • ابنیه فنی و تاسیسات شهری
 • روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
 • سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
 • برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
 • آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
 • طراحی هندسی معابر
 • سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
 • مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
 • ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک
 • مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل
 • آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
 • حمل‌و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
 • قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
 • حمل و نقل غیر موتوری

مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:

 • فضای سبز و محیط زیست شهری
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 • حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
 • مدیریت پسماند در شهرها
 • فاضلاب شهری و تصفیه آن
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 • اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
 • ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
 • طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست