نمایه سازی مقالات در پایگاه مرجع دانش

طبق هماهنگی های به عمل آمده با سایت مرجع دانش (سیویلیکا) که بانک مقالات علمی کشور می باشد، تمامی مقالات تایید شده این کنگره در سایت مذکور نمایه خواهد شد.